Dostawa nowego samochodu specjalnego, średniego, ratowiczo-gaśniczego