I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej poł. w Łasku przy ul. 9 Maja w obrębie ewidencyjnym nr 20