Przebudowa drogi wewnętrznej w Ostrowie (dz. nr 216/2)