Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa dróg gminnych w Łasku i Woli Łaskiej"