I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego