Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łask