Informacja o konieczności złożenia sprawozdania częściowego