Zarządzenie Burmistrza Łasku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert