Nowe zasady, ale nadal w reżimie sanitarnym. Zmiany od 12 lutego