Przyłącz się do kanalizacji sanitarnej – szansa na dofinansowanie