Obsługa placów targowych w Łasku od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.