Oświetlenie ulic, placów i dróg w zakresie konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Łask