Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie raportu oddziaływania na środowisko