Wykonanie I etapu robót w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Okupie Małym"