Wykonanie oraz bieżąca konserwacja oznakowania poziomego i pionowego dróg gminnych na terenie gminy Łask w 2020 r.