Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia w ramach projektu "Dobry Start w przyszłość - wsparcie Publicznego Przedszkola nr 4 w Łasku w zakresie pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami"