Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie miasta i gminy Łask na lata 2020-2021