Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łasku”