Dostawa sprzętu komputerowego i elektrycznego oraz opragramowania dla realizacji projektu „Poszerzamy horyzonty – wsparcie szkół podstawowych z terenu gminy Łask”