Bankowa obsługa budżetu Gminy Łask oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2023 r.