Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu „Poszerzamy horyzonty – wsparcie szkół podstawowych z terenu gminy Łask”