Wydziały i pracownicy

Schemat organizacyjny
Urzędu Miejskiego w Łasku

Oficjalnym adresem poczty elektronicznej Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Łasku jest um@lask.pl

 

Kierownictwo
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Gabriel Szkudlarek Burmistrz (43) 676-83-00 29
Lidia Sosnowska Z-ca Burmistrza (43) 676-83-00 29
Beata Mielczarek Sekretarz (43) 676-83-00 29
Anna Głowińska Skarbnik (43) 676-83-00 29
Wydz. Ogólno Organizacyjny
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Julita Skurpel Naczelnik (43) 676-83-60 60
Agnieszka Tyluś Inspektor (43) 676-83-64 64
Mariusz Ziętala Inspektor (43) 676-83-58 58
Agnieszka Erlichowska-Majcher Inspektor (43) 676-83-65 65
Wioletta Adamczyk Inspektor (43) 676-83-59 59
Małgorzata Bem Inspektor (43) 676-83-16 16
Joanna Sukiennik Podinspektor (43) 676-83-00 29
Zbigniew Pinar Podinspektor (43) 676-83-58 58
Damian Mikła St. Informatyk (43) 676-83-61 61
Dominik Stępień Informatyk (43) 676-83-45 45
Zbigniew Stefaniak Kierowca (43) 676-83-29 29
Piotr Janicki Konserwator (43) 676-83-85 85
Jan Bernasiak Pracownik Gospodarczy (43) 676-83-85 85
Malwina Majewska Sprzątaczka (43) 676-83-86 86
Monika Jagielińska Sprzątaczka (43) 676-83-86 86
Marzena Kowalska Sprzątaczka (43) 676-83-86 86
Marta Rucińska Sprzątaczka (43) 676-83-86 86
Mateusz Urban Referent (43) 676-83-45 45
Wydz. Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Wiesław Kubiak Naczelnik (43) 676-83-52 52
Jarosław Fraszka Inspektor (43) 676-83-51 51
Aleksandra Olejniczak Inspektor (43) 676-83-51 51
Martyna Pawlik Inspektor (43) 676-83-47 47
Agnieszka Milczarek Inspektor (43) 676-83-46 46
Anna Peredzyńska Inspektor (43) 676-83-47 47
Marek Proch Inspektor (43) 676-83-51 51
Grzegorz Markiewicz Podinspektor (43) 676-83-46 46
Ewelina Mirowska Prac. I st. (43) 676-83-46 46
Wydz. Finansowy
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Małgorzata Jochymczak Naczelnik (43) 676-83-32 32
Teresa Biernat Inspektor (43) 676-83-17 17
Anna Wiśniewska Inspektor (43) 676-83-17 17
Maria Wierczyńska Inspektor (43) 676-83-36 36
Agnieszka Chudobińska Inspektor (43) 676-83-36 36
Małgorzata Nicińska Inspektor (43) 676-83-21 21
Renata Fidyk Inspektor (43) 676-83-35 35
Monika Kompińska Inspektor (43) 676-83-35 35
Wioletta Lewandowska Inspektor (43) 676-83-23 23
Magdalena Cybułka-Pogorzelska Inspektor (43) 676-83-36 36
Justyna Jędrysiak Inspektor (43) 676-83-62 17
Monika Stelmaszewska Inspektor (43) 676-83-34 34
Anna Markowska Inspektor (43) 676-83-21 21
Karolina Jędraszek Inspektor (43) 676-83-21 21
Katarzyna Adam Inspektor (43) 676-83-33 33
Barbara Mazur Inspektor (43) 676-83-36 36
Anna Ziarnowska Pomoc Admin. (43) 676-83-36 36
Wydz. Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Jadwiga Kurkowska Naczelnik (43) 676-83-39 39
Izabela Smażek Z-ca Naczelnika (43) 676-83-55 55
Marzena Koper Inspektor (43) 676-83-37 37
Anna Wachowska - Łyko Inspektor (43) 676-83-57 57
Angelina Kacprzak Inspektor (43) 676-83-56 56
Michał Janiszewski Inspektor (43) 676-83-38 38
Katarzyna Smolarek Inspektor (43) 676-83-56 56
Marcin Nowakowski Inspektor (43) 676-83-38 38
Ewa Bartosiewicz Inspektor (43) 676-83-37 37
Alicja Załoga Inspektor (43) 676-83-37 37
Aleksandra Operacz Inspektor (43) 676-83-57 57
Wydz. Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Wioletta Rabenda Naczelnik (43) 676-83-48 48
Ewa Krysiak-Miksa Inspektor (43) 676-83-50 50
Mariusz Leszczyński Inspektor (43) 676-83-53 53
Małgorzata Gawlikowska Inspektor (43) 676-83-49 49
Justyna Świegocka Inspektor (43) 676-83-63 63
Anna Kmieć Inspektor (43) 676-83-53 53
Renata Lisek Inspektor (43) 676-83-63 63
Łukasz Małasiński Podinspektor (43)676-83-49 49
Beata Klimczak Pomoc Admin. (43) 676-83-50 50
Wydz. Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Ewa Iwaszkiewicz-Beridze Naczelnik (43) 676-83-74 74
Damian Michalski Z-ca Naczelnika (43) 676-83-75 75
Grażyna Jastrząbek Inspektor (43) 676-83-42 42
Mariola Taborowska Inspektor (43) 676-83-43 43
Agnieszka Adamkiewicz Inspektor (43) 676-83-75 75
Marta Jacoń Podinspektor (43) 676-83-42 42
Karolina Janecka Podinspektor (43) 676-83-75 75
Wydz. Gospodarki Nieruchomościami
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Beata Rybak-Strugała Naczelnik (43) 676-83-54 54
Magdalena Tracz Inspektor (43) 676-83-40 40
Monika Matyjasik Inspektor (43) 676-83-40 40
Aneta Nowicka-Szwebs Inspektor (43) 676-83-41 41
Aleksandra Chudzia Podinspektor (43) 676-83-41 41
Marcelina Kubicka Podinspektor (43) 676-83-40 40
Wydz. Budżetowy
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Karolina Wincek Naczelnik (43) 676-83-20 20
Martyna Błęcka Inspektor (43) 676-83-19 19
Mariusz Koper Inspektor (43) 676-83-25 25
Beata Stencel Inspektor (43) 676-83-18 18
Barbara Dudaczyk Inspektor (43) 676-83-18 18
Jolanta Malinowska Inspektor (43) 676-83-22 22
Agnieszka Tarka Inspektor (43) 676-83-22 22
Monika Kowalczyk Inspektor (43) 676-83-18 18
Katarzyna Kubiak Inspektor (43) 676-83-19 19
Anna Borkiewicz Inspektor (43) 676-83-26 26
Katarzyna Zawiasa Podinspektor (43) 676-83-24 24
Aneta Skręta Podinspektor (43) 676-83-26 26
Wydz. Rozwoju
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Beata Kowalska Naczelnik (43) 676-83-70 70
Andrzej Dejnarowicz Z-ca Naczelnika (43) 676-83-69 69
Małgorzata Dębkowska Inspektor (43) 676-83-68 68
Piotr Klimczak Inspektor (43) 676-83-68 68
Grażyna Szuster Inspektor (43) 676-83-66 66
Anna Dobroszek Inspektor (43) 676-83-69 69
Sylwia Kaźmierczak Inspektor (43) 676-83-69 69
Marta Olas Inspektor (43) 676-83-66 66
Urząd Stanu Cywilnego
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Lilia Ślusarczyk - Grącka Kierownik (43) 676-83-08 8
Anna Antczak Z-ca Kierownika (43) 676-83-09 9
Katarzyna Guzińska Inspektor (43) 676-83-12 12
Monika Juszczak Inspektor (43) 676-83-12 12
Anna Laszczyk Inspektor (43) 676-83-11 11
Emilia Bukowiec Inspektor (43) 676-83-10 10
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Maria Cłapka Audytor wew. (43) 676-83-27 27
Biuro Gospodarki Odpadami
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Paweł Kruszek Inspektor (43) 676-83-06 6
Edwarda Szmigielska Inspektor (43) 676-83-06 6
Aleksandra Henke Inspektor (43) 676-83-07 7
Aneta Gawałek Inspektor (43) 676-83-07 7
Stanowisko ds. Rady Miejskiej
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Małgorzata Dębska-Ksyta Inspektor (43) 676-83-16 16
Zespół Bezpieczeństwa Obywateli
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Danuta Rychlik Inspektor (43) 676-83-71 71
Mariusz Kubarski Pełn. ds. Ochrony Inf. Niejawnych - Inspektor (43) 676-83-71 71
Biuro Obsługi Interesanta
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Mateusz Knul Podinspektor (43) 676-83-79 ...
Iwona Muszyńska Podinspektor (43) 676-83-78 ...
Natalia Bulzacka Podinspektor (43) 676-83-73 ...
Agnieszka Świerczewska Podinspektor (43) 676-83-79 ...
Sylwester Kalinowski Goniec (43) 676-83-79 ...
Zespół Prawny
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Paweł Kijański Radca Prawny (43) 676-83-28 28
Piotr Leśniewski Radca Prawny (43) 676-83-28 28