"Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miejskiego w Łasku - etap I"

"Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miejskiego w Łasku - etap I"

 

W dniu 18 listopada 2005 roku podpisana została umowa Nr Z/2.10/I/1.5/207/04/U/161/05 pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą Łask o dofinansowanie projektu "Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miejskiego w Łasku - etap I" o numerze 207/2004 w ramach Priorytetu 1 - rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działania 1.5.

Koszt całego zadania - 794.460,10 zł
Z czego:
- 75 % z EFRR - 595.845,07 zł
- 25 % z budżetu Gminy - 198.615,03 zł