"Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask"

 

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

 

 

 

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

 

 

 

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu z realizacji projektu pn: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask"

 

 

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

 

 

 

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

 

 

 

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

 

 

 

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

 

 

 

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

 

W związku z realizacją projektu "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask" poniżej przedstawiamy galerie z prac budowlanych prowadzonych na terenie Gminy Łask

Zadanie I - Łask-Kolumna »
Zadanie II - Łask (galeria 1) »
Zadanie II - Łask (galeria 2) »
Zadanie II - Łask (galeria 3) »
Zadanie III - Wola Łaska »
Zadanie IV - Orchów »
Zadanie V - Wiewiórczyn »

 

 

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

 

Nazwa inwestycji:"Rozbudowa sieci kanalizacyjnej gminy Łask"
Projekt nr UDA-RPLD-02-01-00-00-054/08-00
Całkowita wartość projektu: 24 461 000,00 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 18 345 750,00 PLN
Nazwa beneficjenta: Gmina Łask
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego