Ogłoszenie o sesji

W dniu 7 września 2011 r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1 odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej w Łasku.

Porządek XII sesji Rady Miejskiej w Łasku:

 1. Otwarcie XII sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku XII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołów z IX, X i XI sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 10 czerwca 2011r. do 25 sierpnia 2011r.
 5. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask za I półrocze 2011 roku oraz wykonania planów finansowych Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, Łaskiego Domu Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Łasku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2011-2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na 2011 rok.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/60/11 w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego terenu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego w Bałuczu, na rzecz użytkownika wieczystego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu.
 12. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Korespondencja i sprawy różne.
 15. Zakończenie XII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

Wstęp na sesję wolny