"Budowa budynku przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą w Łasku przy ul. Łącznej Nr 1"

 

 

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013"

 

Pomimo ostrej zimy i gwałtownych ulew Gmina Łask kończy budowę przedszkola, Ostatecznie prace budowlane oraz oddanie budynku do użytku publicznego nastąpi w LIPCU 2010 roku.

W związku z realizacją projektu "Budowa budynku przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą w Łasku przy ul. Łącznej Nr 1" poniżej przedstawiamy galerię z prac budowlanych z maja i czerwca 2010 roku.

galeria zdjęć »

 

 

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013'

 

W związku z realizacją projektu "Budowa budynku przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą w Łasku przy ul. Łącznej Nr 1” poniżej przedstawiamy galerię z prac budowlanych.

galeria zdjęć »

 

 

Gmina Łask – Beneficjent projektu - rozpoczyna realizację kolejnego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, V Osi priorytetowej – Infrastruktura społeczna, Działania V.3 - Infrastruktura edukacyjna, projekt pt.: „Budowa budynku przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą w Łasku przy ul. Łącznej Nr 1

Finansowanie projektu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 75 % 3 010 623,18 PLN
Środki własne 5% 1 003 541,06 PLN

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych.
Korzyści z realizacji projektu odczują w szczególności osoby z dzielnicy Łask-Kolumna, w tym również niepełnosprawne.
Projekt zakłada budowę budynku przedszkola publicznego w Łasku, 6-cio oddziałowego wraz z infrastrukturą, wewnętrznym układem drogowym i zagospodarowaniem terenu. Budynek o łącznej powierzchni zabudowy 1 576m kw. składać się będzie z części: przedszkolnej i technicznej zlokalizowanych na parterze oraz biurowo - socjalnej zlokalizowanej na piętrze. Na potrzeby przedszkola zakupione zostaną meble, niezbędny sprzęt, wyposażenie technologiczne kuchni,powstanie również na parterze specjalna toaleta dla niepełnosprawnych.
Zagospodarowanie zewnętrzne składać się będzie z: placu zabaw, z którego poza godzinami funkcjonowania przedszkola korzystać będą mogły inne dzieci. To pomoże w rozwiązaniu istniejącego problemu tj. zbyt małej ilość tego typu infrastruktury w Łasku. Ponadto wybudowany zostanie parking, drogi i podjazd, co umożliwi przyjęcie do przedszkola dzieci niepełnosprawnych.
Dla poprawy bezpieczeństwa zainstalowany zostanie obiektu zostanie wykonana instalacja monitoringu wizyjnego z systemem alarmowym.
Zakłada się, że wybudowanej infrastruktury skorzysta 150 dzieci - będąca bezpośrednimi użytkownikami projektu.
W przedszkolu pracę znajdzie 11 nauczycieli oraz 5 woźnych oddziałowych, stworzone zostaną nowe miejsca pracy - 3 etaty.