"Miasto przyjazne środowisku - rewaloryzacja Parku Miejskiego w Łasku w celu ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych. Etap II - ochrona Parku przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

W związku z realizacją projektu pn "Miasto przyjazne środowisku - rewaloryzacja Parku Miejskiego w Łasku w celu ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych. Etap II - ochrona Parku przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów" przedstawiamy galerię z przeprowadzonych prac:

galeria zdjęć - sierpień 2011 »
galeria zdjęć - lipiec 2011 »

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Gmina Łask w dniu 9 listopada 2010 r. w Łodzi podpisała umowę o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.02.03.00-00-001/10-00 na realizację projektu pn. "Miasto przyjazne środowisku - rewaloryzacja Parku Miejskiego w Łasku w celu ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych. Etap II - ochrona Parku przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów".
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, Zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.3 Ochrona przyrody.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace:

  1. Przebudowa alejek parkowych (rozbiórka nawierzchni ścieżek parkowych oraz budowa nowej nawierzchni - współgrającej z zabytkowym charakterem oraz funkcjami ekologicznymi parku.
  2. Wytyczenie nowej ścieżki dydaktycznej w systemie grobli.
  3. Wykonanie nawierzchni w formie drewnianych pomostów na fragmentach proj. ścieżki dydaktycznej.
  4. Umiejscowienie elementów małej architektury (ławki - 25 szt., kosze na śmieci - 10 szt.).
  5. Wyposażenie ścieżki dydaktycznej (tablice informacyjne - 4 szt.).

Pierwsze prace projektowe rozpoczną się już w maju 2011 r.

Całkowita wartość projektu: 394 375,61 PLN
Wartość dofinansowania z EFRR: 335 219,26 PLN

Zakończenie projektu zaplanowano na koniec 2011 r.