Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku

Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
Adres: 
ul. Armii Krajowej 5a, 98-100 Łask
Dyrektor: 
Elżbieta Krawczyk
Telefon: 
(43) 676-11-77

 

Zakres działań i zadań CSiR:


 1. Administrowanie i utrzymanie:
  • obiektów sportowych:
   • boisk przy ul. Armii Krajowej 5a,
   • pływalni krytej przy ul. Szkolnej 2,
   • kąpieliska miejskiego przy ul. Armii Krajowej 75,
   • kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” przy ul. Szkolnej,
   • kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” przy ul. Lipowej;
  • terenów rekreacyjnych:
   • w Łasku przy ul. Narutowicza 28,
   • w Łasku, w OSiR przy ul. Armii Krajowej 5a,
 2. Współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych.
 3. Współpracowanie z instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej.

 

Do zadań Centrum Sportu i Rekreacji należy:


 1. Zagospodarowanie obiektów i terenów sportowo-rekreacyjnych.
 2. Zabezpieczenie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów i urządzeń sportowych.
 3. Udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej dla szkół, organizacji sportowych, klubów, zakładów pracy jako organizatora imprez sportowych.
 4. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, szkolenie sportowe w sekcjach wyczynowych.
 5. Współorganizowanie działań klubów sportowych.
 6. Tworzenie bazy sportowej i ustalanie zasad jej wykorzystywania.
 7. Organizowanie różnych usług w zakresie sportu, rekreacji i turystyki.