Handel i usługi

Do drugiej wojny światowej Łask był silnym ośrodkiem rzemiosła, szczególnie obróbki skór i produkcji butów. W czasie uprzemysławiania Polski w PRL powstało w mieście kilka dużych zakładów przemysłowych reprezentujących branże meblarską, odzieżową i budowlaną. Zmiany restrukturyzacyjne po roku 1990 zakończyły ich działalność.

W chwili obecnej, dzięki dogodnym połączeniom komunikacyjnym oraz położeniu w centrum Polski opłaca się inwestować w różnorodne branże przemysłu.

Dużymi zakładami przemysłowymi w regionie są:

 • Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Kastor" (Łask, producent koszul - eksportuje on swoje wyroby m.in. do Anglii, Niemiec, Belgii, Danii, Francji),
 • MMER (Łask, producent koszul),
 • Studio Mody Teresy Kopias (Łask, projektowanie i szycie eleganckich damskich ubiorów,
 • „Instalplast Łask" (producent systemów instalacyjnych i inżynieryjnych z tworzyw sztucznych),
 • „Xella Teodory" (Teodory, producent silikatowych materiałów budowlanych, wykorzystujący piasek z własnej odkrywki),
 • „Magnus" (Łask, stolarka budowlana),
 • „Ł&K" (Łask, stolarka budowlana oraz sprzęt oświetleniowy),
 • „Lupol" (Łask, branża drzewna),
 • „Packservice" (Łask, producent folii),
 • Over Group (Łask,  producent produktów pielęgnacyjnych i suplementów diety dla zwierząt gospodarskich, małych czworonogów oraz produktów kosmetycznych dla ludzi,
 • TWK-ZAG Sp. z o.o. (Łask, zakład odzysku i recyklingu surowców wtórnych, recykler Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego).

Znana łódzka firma „Petecki" wybudowała w Łasku dużą fabrykę okien. Wymienić należy także Zakład Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej - przetwarza mleko skupowane od okolicznych rolników wyrabiając smaczne sery, jogurty, masło, śmietanę, twarogi. W Łasku produkuje się boczniaka, w Aleksandrówku grzybnię do uprawy pieczarek.

Jak już wcześniej wspomniano istotną rolę w gospodarce regionu pełnią usługi i handel. Zajmuje się nimi kilkaset podmiotów gospodarczych, w większości są to prywatne rodzinne firmy. W tej branży wieloletnią tradycję ma spółdzielczość. W Łasku wiele sklepów należy do P.S.S. „Udział". Na obszarach wiejskich handlem i usługami zajmują się Gminne Spółdzielnie (Sędziejowice, Widawa, Buczek, Wodzierady) oraz Spółdzielnia „Rolnik" w Łasku.

Rzemiosło w Łasku ma kilkusetletnią tradycję. Dziś rzemieślników i kupców wspiera Cech Rzemiosł im. Jana Łaskiego. Cech zrzesza 130 zakładów rzemieślniczych z obszaru powiatu łaskiego oraz z gmin Dobroń i Szadek. Należą one do różnych branż m.in.: spożywczej, odzieżowej, transportowej, drzewnej, budowlanej. Większość rzemieślników posiada kwalifikacje mistrzowskie i pedagogiczne, kształceniem młodzieży zajmuje się 109 rzemieślników (rocznie szkolą ponad 400 uczniów). Cech pomaga rzemieślnikom rozwiązywać problemy prawne, socjalne, pedagogiczne i fiskalne. Organizuje szkolenia w zakresie znajomości przepisów podatkowych, BHP oraz prawa pracy.