Straże pożarne

Straże Pożarne

 

OSP prowadzą wszelką działalność mającą na celu zapobieganie powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Podejmują prace integrujące współdziałanie organizacji samorządowych, instytucji, podmiotów i służb ratowniczych. Ponadto realizuje zadania w zakresie edukacji społecznej, szczególnie dzieci i młodzieży w dziedzinie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, poprzez organizację wielu spotkań, narad, uroczystości, konkursów, ćwiczeń ewakuacyjnych czy pokazów sprzętu.

 

1) Ochotnicza Straż Pożarna w Sięganowie

Sięganów 10 A 98-100 Łask
tel.kom. 505-612-274 – prezes

Prezes – Sławomir Kołasiński


2) Ochotnicza Straż Pożarna we Wrzeszczewicach

Wrzeszczewice 2A, 98-100 Łask
tel. (43) 675-14-98 - prezes

Prezes – Marek Wlazło


3) Ochotnicza Straż Pożarna w Bałuczu

Bałucz 19, 98-100 Łask
tel. kom. 601-082-435 - prezes

Prezes – Michał Nowak


4) Ochotnicza Straż Pożarna w Okupie

Okup Wielki ul. Sieradzka 2a, 98-100 Łask
tel. kom. 607-739-493 - prezes

Prezes – Zbigniew Sowała


5) Ochotnicza Straż Pożarna w Anielinie

Anielin 37, 98-100 Łask
tel. (43) 676-31-82 - prezes

Prezes – Kazimierz Owczarek


6) Ochotnicza Straż Pożarna w Wiewiórczynie

ul. Hallera 29, 98-100 Łask
tel. 601-583-507-prezes

Prezes – Piotr Drozd


7) Ochotnicza Straż Pożarna w Teodorach

Teodory 32,98-100 Łask
tel. (43) 676-28-34 –  tel. 504-221-678-prezes

Prezes – Mirosław  Chęciński


8) Ochotnicza Straż Pożarna w Łasku

ul. Strażacka 4, 98-100 Łask
tel. kom. 512-256-900 - prezes

Prezes – Aleksandra Kolasa


9) Ochotnicza Straż Pożarna w Kolumnie

ul. Leśników Polskich 63, 98-100 Łask
tel. kom. 509-720-008 - prezes

Prezes – Grażyna Krzesińska