Pozostałe organizacje pozarządowe

1) Stowarzyszenie Abstynentów Klubu "Merkury"

ul. Warszawska 42, 98-100 Łask
tel. (43) 676-17-17, tel. kom. 504-156-869

e-mail: merkury@poczta.onet.pl
www.merkurylask.pl

Organizacja posiada status OPP- możliwość przekazania 1% z podatku KRS 0000178398


2) Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Łaskiej

ul. Warszawska 38, 98-100 Łask
tel. kom. 605-630-380
e-mail: stowarzyszenie.r.z.laskiej@wp.pl


3) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Łask im. Dywizjonu 303

ul. Przemysłowa 3, 98-100 Łask
tel. (43) 675-35-18, tel. kom. 519 171 296
e-mail: lask@zhp.pl

www.lask.zhp.pl

Organizacja posiada status OPP- możliwość przekazania 1% z podatku KRS 0000283814

(w rubryce cel szczegółowy należy wpisać Hufiec Łask)


4) Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Łasku
ul. Słowackiego 14, 98-100 Łask
tel. (43) 675-35-53
biuro czynne w czwartki od 9.00 do 14.00


5) Stowarzyszenie - Rodzina Wojskowa koło nr 19
Plac Lotników Łaskich 1, 98-100 Łask
tel. (43) 675-25-61
e-mail: rodzina_wojskowa@wp.pl

www.rodzinawojskowa.webpark.pl


6) Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Łasku

ul. Narutowicza 11, 98-100 Łask
tel. (43) 675-37-13 (w środy)


7) Polski Związek Niewidomych okręg Łódź koło w Łasku

ul. Warszawska 14,  (biuro -garaże przy UM w Łasku), 98-100 Łask
tel.  kom. 669 474 192


8) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejsko - Powiatowy w Łasku

ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
tel. kom. 509-811-495


9) Stowarzyszenie Pomocy "Arka Noego" oddział w Łasku

ul. 9 Maja 28, 98-100 Łask
tel. kom. 600-493-633, 606-857-494


10) Lokalna Grupa Działania "Dolina rzeki Grabi"

ul. Batorego 31, 98-100 Łask
tel. (43) 676-21-30  w godz. 8.00-15.00 (pn -pt)
e-mail: ldg@dolinagrabi.pl

www.dolinagrabi.pl


11) Stowarzyszenie Przyjaciół Lotnictwa

Plac Lotników Łaskich 1, 98-100 Łask


12) Stowarzyszenie Nasze Wronowice

Wronowice 94 e, 98-100 Łask
tel. kom.  792-251-521
e-mail: naszewronowice@o2.pl


13) Stowarzyszenie Miłośników Lotnictwa Ziemi Łaskiej

Plac Lotników Łaskich 1, 98-100 Łask


14) Stowarzyszenie Amazonek Łask – Kolumna

Łask-Kolumna, ul. Łączna 1, 98-100 Łask

tel. kom. 513-279-885

Organizacja posiada status OPP- możliwość przekazania 1% z podatku KRS 0000346625
 


15) Oddział Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

ul. Warszawska 14, 98-100 Łask


16) Łaskie Stowarzyszenie Harcerskie "GRABIA"

ul. 9 Maja 28, 98-100 Łask, tel. kom. 603-674-768

wit.andrzej@o2.pl


17) Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "Krąg Dobrych Serc" Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku

ul. Mickiewicza 6, 98-100 Łask
tel. (43) 675-26-37

www.soszwl.freens.pl

Organizacja posiada status OPP- możliwość przekazania 1% z podatku KRS 0000321325


18) Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Obrona Gminy"

ul. Rodziny Bujnowskich 1/1
98-100 Łask


19) Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich we Wrzeszczewicach

Wrzeszczewice 5A, 98-100 Łask


20) Stowarzyszenie Abstynentów "Nad Grabią"

ul. Sikorkowa 34,  98-100 Łask


21) Stowarzyszenie Kobiet Wsi Wola Bałucka i Wola Stryjewska

Wola Bałucka 18 b, 98-100 Łask


22) Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Kopyści

Kopyść 11 a, 98-100 Łask


23) Stowarzyszenie Entuzjastów Lotnictwa „Grupa Archeo Łask”

ul. Narutowicza 25/30, 98-100 Łask,  www.archeolask.pl


24) Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego

im. Tadeusza Kościuszki w Łasku

ul. Mickiewicza 1, 98-100 Łask


25) Związek Hodowców Psów Użytkowych

ul. Utrata 11, 98-100 Łask


26) BERNARDYN – Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych

Biuro - Anielin 51, 98-100 Łask, tel. kom. 601-322-200
e-mail: fundacja@bernardyn.org.pl

Organizacja posiada status OPP- możliwość przekazania 1% z podatku KRS 0000344864