Organizacje pozarządowe o charakterze kulturalno - edukacyjnym

1) Łaskie Towarzystwo Kulturalne

ul. Narutowicza 11, 98-100 Łask
tel. (43) 675-37-13, tel./fax (43) 675 54 84


2) Otwarta Pracownia Rozwijania Uzdolnień "Asymptota"

ul. Kononowicza 5/4, 98-100, Łask
tel. (43) 676-15-55, kom. 501-248-050
www.asymptota.prv.pl


3) Szkolne Stowarzyszenie Integracji Europejskiej

ul. Toruńska 1, 98-100 Łask
tel. (43) 675-42-71
e-mail: kolumnazso@poczta.onet.pl

www.kolumnazso.prv.pl


4) Łaskie Bractwo Strzelców Kurkowych

Plac Lotników Łaskich 1, 98-100 Łask


5) Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej

ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask
tel. /fax (43) 675-35-27

e-mail: towarzystwotpzl@gmail.com

możliwość przekazania 1% z podatku – KRS 0000198329


6) Stowarzyszenie "Las Kolumna"

ul. Wileńska 25, 98-100 Łask
tel. kom. 600- 439- 765


7) Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Polskiego
Powiatu Łaskiego "Równe Szanse"

ul. Szkolna 2, 98-100 Łask
tel. (43) 676 10 23


8) Wiejskie Stowarzyszenie "Nasze Sprawy"

Teodory 62, 98-100 Łask
tel. (43) 675-15-50

e-mail: biuro.naszesprawy@gmail.com


9) Wiejskie Stowarzyszenie "Wieś dzieciom"

Łopatki 24, 98-100 Łask
tel.( 43) 675-36-42

e-mail: splopatki@go2.pl


10) Stowarzyszenie „Nasza Szkoła- Wrzeszczewice”

Wrzeszczewice 14, 98-100 Łask
tel. (43) 675-14-21

e-mail: spwrzeszczewice@poczta.onet.pl


11) Stowarzyszenie Rękodzieła Łaskiego „Szuflandia”

ul. ul. Słoneczna 4, 98-100 Łask
tel. kom. 693-290-685
e-mail: magra33@interia.pl


12) Stowarzyszenie Przyjaciół LO im. T. Kościuszki w Łasku

ul. Mickiewicza 1, 98-100 łask
tel. 43-675-35-26


13) Stowarzyszenie Plastyków Amatorów Ziemi Łaskiej

ul. 9 Maja 24/1, 98-100 Łask
tel. 600-455-375

e-mail: annamalinowska1949@wp.pl