Rewitalizacja Placu 11 Listopada w Łasku

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013

 

W dniu 23 maja 2012 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy między Gminą Łask i firmą Müsing Sp z o.o. z siedzibą w Szczecinie, która wykona prace związane z rewitalizacją Placu 11 Listopada w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Placu 11 Listopada w Łasku” W zakres umowy wchodzą następujące roboty:

  1. Roboty związane z budową kanalizacji deszczowej, budową i przebudową kanalizacji sanitarnej i budową odcinka sieci wodociągowej,
  2. Instalacje wodno-kanalizacyjne (przyłącza do centralnej części placu),
  3. Roboty drogowe (drogi, chodniki, parkingi),
  4. Instalacje elektryczne, oświetlenie placu,
  5. Roboty ogólnobudowlane (całkowita wymiana nawierzchni w centralnej części placu),
  6. Mała architektura, fontanna,
  7. Zagospodarowanie zieleni,
  8. Budowa wiaty przystankowej.

Rozpoczęcie prac planowane jest na koniec czerwca br. natomiast zakończenie całości robót i odbiór inwestycji zaplanowany jest do dnia 30.11.2013 r.

Wartość umowy wynosi 6 386 763,92 zł. Projekt „Rewitalizacja Placu 11 Listopada w Łasku” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 zgodnie z umową UDA-RPLD.06.01.00-00-043/11-00 z dnia 28 października 2011 r.

 

galeria zdjęć »