„Muzeum Historii Łasku wraz z punktem informacji turystycznej” - część projektu "Rewitalizacja Placu 11 Listopada w Łask"

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013

 

W dniu 16 maja 2012 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy między Gminą Łask i firmą AMP Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, która wykona kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wszystkie roboty budowlane związane z przebudową i modernizacją wpisanego do rejestru zabytków budynku zlokalizowanego w Łasku na placu 11 Listopada 7 dla potrzeb Izby muzealnej pn. „Muzeum Historii Łasku wraz z punktem informacji turystycznej”. Niniejsze prace stanowią część projektu pn. „Rewitalizacja Placu 11 Listopada w Łasku”. Wartość umowy wynosi 1 180 800,00 zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013.

galeria zdjęć z podpisania umowy »