Obszar Chronionego Krajobrazu „Środkowej Grabi”

Utworzony został w 1989 roku. Jednak w 1993 r. Rada Miasta i Gminy w Łasku podjęła decyzje o powiększeniu tego terenu aż do południowo-zachodniej granicy gminy. Przez jego obszar przepływa rzeka Grabia oraz rzeki Końska i Pałusznica, które są dopływami pierwszej z nich. Niewątpliwą atrakcję na tym terenie stanowi największa z tych rzek czyli Grabia, uznana również za użytek ekologiczny. Jest to jedna z najczystszych rzek centralnej Polski. Sklasyfikować ją można jako typową rzekę nizinną średniej wielkości.
Odznacza się ciekawą budową biologiczną oraz bardzo bogatą i równie ciekawą hydrofauną. Pod względem zoologicznym jest najlepiej poznaną rzeką w Polsce gdyż od 1928 roku prowadzone były na jej terenie badania naukowe przez pracowników i studentów Uniwersytetu Łódzkiego. W wyniku tych badań stwierdzono występowanie tu aż 800 gatunków zwierząt, w tym 80 odkrytych po raz pierwszy w Polsce, 2 gatunki okazały się nowymi dla nauki. Z tego też względu świat zwierzęcy tej rzeki i jej dopływów można określić jako niezwykle różnorodny. W jej wodach żyje blisko 30 gatunków ryb m.in. szczupaki, węgorze, brzany, certy.

Świat roślinny rzeki Grabi jest równie ciekawy jednak nie tak dokładnie zbadany jak zwierzęcy. Na uwagę zasługują takie rośliny jak: okrężnica bagienna, włosienicznik błotny, łączeń baldaszkowy, marek szerokolistny.

Liczne starorzecza, meandry, małe zbiorniki wodne oraz lasy łęgowe w dolinie tej rzeki nadają Grabi szczególny wygląd. Ponadto piaszczysty brzeg miejscami porośnięty lasem sosnowym, rozległe łąki z różnogatunkową roślinnością również dodają jej uroku.
O szczególnym charakterze rzeki Grabi świadczyć mogą liczne działki letniskowe, miejsca rekreacji usytuowane w niewielkiej odległości od jej brzegów. Również miłośnicy wędkowania znajdą nad jej brzegiem odpowiednie miejsca do połowu ryb.