Budowa odcinka sieci wodociągowej PEHD Ø 400 mm w Łasku w ul. Batorego oraz wsi Ostrów do Stacji Wodociągowej

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013

 

W dniu 23 kwietnia 2012 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy między Gminą Łask i firmą Wielobranżowy Zakład Inwestycji Rolniczych Sp z o.o. z siedzibą w Częstochowie, która będzie sprawowała kompleksowy nadzór nad realizacją projektu pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej PEHD Ø 400 mm w Łasku w ul. Batorego oraz wsi Ostrów do Stacji Wodociągowej”. Ponadto w zakres usług świadczonych przez firmę będzie wchodziła promocja ww. projektu. Wartość umowy wynosi 59 704,20 zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013.

galeria zdjęć z podpisania umowy »

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013

 

W dniu 22 marca 2012 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy między Gminą Łask i firmą IMPEX Spółka z o.o. na wykonanie projektu „Budowa odcinka sieci wodociągowej PEHD Ø 400 mm w Łasku w ul. Batorego oraz wsi Ostrów do Stacji Wodociągowej”. Wartość kontraktu wynosi 2 004 900,00 zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013.

galeria zdjęć z podpisania umowy »

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego