Nieruchomość położona w Bałuczu


Nieruchomość położona w Bałuczu
Lokalizacja: 
Bałucz (obok przychodni)
Liczba działek: 
3
Działki: 
752/1, 752/8 i 752/11 o łącznej powierzchni 1957 m2
Przeznaczenie: 
Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy są to „tereny produkcyjne, magazynowe i produkcyjno-usługowe”. Ponadto działki znajdują się w strefie domniemanego założenia rezydencjonalno-obronnego i w strefie ochrony archeologicznej.
Media: 
energia elektryczna, dojazd drogą gruntową, ok 50m do drogi asfaltowej

Szczegółowych informacji na temat zamieszczonych nieruchomości gminnych udziala Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Łasku pod numerami: tel. (43)676-83-54, tel. (43)676-83-40 lub tel. (43)676-83-41.