Nieruchomość położona w Łasku przy ul. Objazdowej


Nieruchomość położona w Łasku przy ul. Objazdowej
Lokalizacja: 
Łask, przy ul. Objazdowej (obręb 12)
Liczba działek: 
2
Działki: 
Nr 82/3 i 83/1 o łącznej pow. 1709 m2
Przeznaczenie: 
Dla nieruchomości brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie usług, handlu, oświaty, administracji i kultury.
Media: 
energia elektrycza, kanalizacja, wodociąg

Szczegółowych informacji na temat zamieszczonych nieruchomości gminnych udziala Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Łasku pod numerami: tel. (43)676-83-54, tel. (43)676-83-40 lub tel. (43)676-83-41.