Jednostki podległe

Żłobki
Jednostka Telefon
Żłobek Gminny w Łasku 724 107 206
Przedszkola
Jednostka Telefon
Przedszkole Publiczne nr 1 w Łasku (43) 675-34-50
Przedszkole Publiczne nr 3 im. Misiaczek w Łasku (43) 675-20-32
Przedszkole Publiczne nr 4 im. Leśne Skrzaty w Łasku (43) 675-44-60
Przedszkole Publiczne nr 5 im. Juliana Tuwima w Łasku (43) 675-35-64
Przedszkole Publiczne nr 6 im. Słoneczko w Łasku (43) 675-32-70
Szkoły podstawowe w Łasku
Jednostka Telefon
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku (43) 675-35-21, (43) 675-20-03
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku (43) 676-10-23, (43) 675 21 89
Szkoły podstawowe w gminie
Jednostka Telefon
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bałuczu (43) 675-12-25
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Okupie (43) 675-11-25
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie (43) 675-36-47
Niepubliczne Szkoły Podstawowe
Jednostka Telefon
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Teodorach im. Lotników Łaskich (43) 675-21-91
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łopatkach (43) 675-36-42
Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrzeszczewicach (43) 675-14-21
Zespoły szkół
Jednostka Telefon
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w skład, którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 4 i Liceum Ogólnokształcące (43) 675-46-60
Samorządowe osoby prawne
Jednostka Telefon
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łasku (43) 675-26-59
Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku (43) 675-35-27
Gminny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łasku (43) 675 52 38, (43) 675 90 26
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku (43) 675-51-43
Łaski Dom Kultury (43) 675-54-84
Pozostałe
Jednostka Telefon
Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku (43) 676-11-77
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku (43) 675 21 38
Środowiskowy Dom Samopomocy (43) 675 36 37
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku (43) 675-37-80
Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku (43) 675-27-97