Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Miejski w Łasku informuje wszystkich producentów rolnych, że w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Łasku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu określonego na 2023 rok.                                                                                                                                                               

Do wniosku należy dołączyć:

  1. faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.;
  2. oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej ze wskazaniem: formy prawnej beneficjenta pomocy, kategorii przedsiębiorstwa, klasy działalności- klasa PKD;
  3. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego;
  4. wszystkie aktualne umowy dzierżawy, również te zarejestrowane.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Łasku (I piętro, pok.21).

We wniosku należy podać numer konta bankowego, na które będzie dokonywany zwrot.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi 110,00 zł (110 l x 1,20 zł x ilość ha użytków rolnych) oraz 40,00 zł (40 l x 1,20 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła).

Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie 3 - 28 kwietnia 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.