Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli

Szanowni Państwo,

Miło nam jest zakomunikować, iż Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej jest realizatorem projektu „Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działania XI.3 „Kształcenie zawodowe”, poddziałania XI.3.1 „Kształcenie zawodowe”. Grupą docelową projektu są osoby dorosłe z województwa łódzkiego.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

  • Krótkie formy kształcenia (40 godz.) dla 100 osób: kurs Instalatora Systemów Fotowoltaicznych PV z uprawnieniami elektrycznymi;
  • Krótkie formy kształcenie (80 godz.) dla 50 osób: kursy z zakresu spawalnictwa z uprawnieniami TÜV;

W ramach projektu zaplanowano również wyposażenie CRK w niezbędny sprzęt, który pozwoli na kształcenie zawodowe słuchaczy dostosowane do rynku pracy w sektorze energetyki. Powstanie pracownia spawalnicza oraz doposażone zostaną pracownie automatyki oraz OZE. Swoje kompetencje i kwalifikacje będą mogli również podnieść nauczyciele CRK na:

  • Kursach doszkalających z zakresu automatyki, OZE, spawalnictwa;
  • Studiach podyplomowych z zakresu zarządzania w energetyce;
  • Zajęciach z języka angielskiego branżowego.

Serdecznie zapraszamy osoby dorosłe z woj. łódzkiego na w. w. bezpłatne kursy. Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się na stronie internetowej projektu www.crklodzkie.pl w zakładce „Fundusze UE”.

W związku z trwającą akcją promocyjną projektu, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Państwa instytucji, informacji o projekcie oraz plakatu dołączonego do pisma, za co z góry serdecznie dziękujemy. W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

Z poważaniem,

Koordynator projektu

Beata Supeł