Zgłoś swój piec do ewidencji CEEB

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel i zarządca budynku musi złożyć deklarację dotyczącą rejestracji źródła ciepła.

Tu zarejestrujesz swój piec: www.ceeb.gov.pl

Więcej informacji na www.lask.pl w zakładce „Zgłoś piec”.

Termin składania deklaracji do 30 czerwca 2022 r.

ZGŁOSZENIE JEST OBOWIĄZKOWE!