Zebranie wiejskie - Wrzeszczewice Nowe

Informujemy o zwołaniu zebrania wiejskiego w sołectwie Wrzeszczewice Nowe w dniu 11.05.2023 r. o godz. 19.00 w domu sołtysa (Wrzeszczewice Nowe 4) w sprawie zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Wrzeszczewice Nowe realizowanego w 2023 r.