Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W maju odbędzie się kolejna zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie miasta i gminy Łask.

Poniżej wskazane odpady będą zbierane od godziny 6.00. i należy je zgromadzić do tego czasu lub w dniu poprzedzającym:

  • mieszkańcy domów jednorodzinnych na zewnątrz posesji, do której jest swobodny dojazd
  • mieszkańcy budynków wielorodzinnych przy gniazdach pojemników na odpady
  • mieszkańcy budynków Zakład Gospodarki  Mieszkaniowej na zewnątrz posesji, do której jest swobodny dojazd.

 

Odbieramy: odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki, okna, dywany, wykładziny), metale (złom), zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory), zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (pralki, radia, drukarki, odkurzacze), urządzenia zawierające freony (lodówki),  zużyte opony (do rozmiaru 1250  mm x 400 mm), baterie i akumulatory.

Uwaga: Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze oraz nieruchomości letniskowe. W przypadku, gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom odpadów w/w, to nie zostaną one odebrane. Nie będą zbierane: gruz, kamienie oraz odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych, części samochodowe.

 

Załączniki: