Zarządzenie Burmistrza Łasku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Burmistrza Łasku nr 16/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.