Zaproszenie na szkoletnie pt. „Odnawialne Źródła Energii – Technologia, Ekonomia, Finansowanie”

Serdecznie zapraszamy Radnych, Pracowników Urzędu, Dyrekcję Jednostek Organizacyjnych podległych pod Urząd, Rolników, Przedsiębiorców i Mieszkańców zainteresowanych problematyką związaną z Odnawialnymi Źródłami Energii na bezpłatne szkolenie nt: „Odnawialne Źródła Energii – Technologia, Ekonomia, Finansowanie”. Szkolenie jest elementem projektu współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W skład projektu wchodzą: wydanie książki „Odnawialne Źródła Energii – Technologia, Ekonomia, Finansowanie” pod redakcją prof. dr hab. Stanisława M. Szukalskiego, dr Sławomira Malinowskiego i przeprowadzenie szkleń. Patronaty objęli: nad książką Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Janusz Piechociński, nad szkoleniami Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień. Prelegentami szkolenia będą autorzy książki.

W nowej perspektywie finansowej duża pula funduszy przeznaczona będzie na Odnawialne Źródła Energii, nawet do 80% inwestycji.

Termin: 25.09.2013r. środa, godz. 10.00 – 14.00
Miejsce szkolenia: Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Południowa 1

 

Program szkolenia:
        

1.      Konieczność i nieodwracalność rozwoju OZE – polityka energetyczna UE i Polski

2.      Charakterystyka głównych źródeł OZE – technologia, ekonomia, finansowanie

3.      Procedury formalno-prawne w przyłączaniu źródeł OZE do sieci

4.      „Mały trójpak energetyczny” i założenia „Dużego trójpaku energetycznego”

5.      Opłacalność inwestycji w Odnawialne Źródła Energii

6.      Idea prosumenta, mikroinstalacje i małe instalacje

 

         Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Poddębicach                           

         ul. Łódzka 27 , 99-200 Poddębice, tel./fax 43 678 31 58,www.fcwp.pl, e-mail: biuro@fcwp.pl