Zapraszamy do udziału w projekcie "Gotowi na zmiany!"

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej 60 (36K/24M) osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, biernych zawodowo, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących na terenie woj. łódzkiego w okresie od 01.06.2022 do 30.06.2023 r. oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 45% Uczestników Projektu.