Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła +"

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
21 lipiec, 2020
Termin składania ofert: 
29 lipiec, 2020 - 12:00
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi priorytetowej nr I – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”

Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.

Zdalna Szkoła +

w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej