Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła"

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
14 kwiecień, 2020
Termin składania ofert: 
22 kwiecień, 2020 - 12:00
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”

Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Zdalna Szkoła

- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego