Zagrożenie: brunatna zgnilizna drzew pestkowych

Publikujemy komunikaty o przeciwdziałaniu brunatnej zgniliźnie drzew pestkowych na wiśniach i śliwach.

Załączniki: